24. mei, 2014

Overtreft Frank R. Robert M met zijn kindermisbruik?

Robert M., de baby- en kindermisbruiker, is nog vers in onze geheugens. Robert en zijn Nederlandse vriend waren betrokken bij de massale seksuele kindermisbruik van zeer kleine kinderen. 
Wat zou Rober M. nu van het nieuws vinden over Frank R. die bijna vijftig jaar oud is, de man die ministers 300 meisjes in de leeftijd van 12 jaar heeft misbruikt. 
Terwijl Robert klagend en terend te keer ging over de slechte behandeling en zelfs een glas water naar de rechter gooide zit Frank ontspannen in de rechtszaal nog na te genieten van zijn "spel". Hij geeft toe dat het fout was maar verlangt steeds naar het vlees van kleine meisjes. En terwijl de forensisch psychiatrische klinieken Robert M graag wilden behandelen er is geen enkele Nederlandse forensisch psychiatrische kliniek die Frank R. in behandeling wil nemen. Waarom? Omdat Frank R. aan seksuele stoornissen als pedofilie en parafilie lijdt. Parafilie (volgens Wiekipedia) is de verzamelnaam van een groep seksuele gedragingen of fantasieën die over het algemeen als afwijkend van de heersende normen worden beschouwd. Hiertoe behoren (zeer) schadelijke gedragingen (en daartoe mogelijk leidende fantasieën). Voorbeelden zijn seksuele opwinding door voorwerpen, (gespeeld) agressief of vernederend gedrag, seksuele handelingen met kinderen en seksueel gedrag zonder instemming van de ander. Met andere woorden doet R erg vriendelijk en hoffelijk terwijl hij zijn afschuwelijke grove verkrachtingen op kinderen uitvoet. Dat hij een soort Stockholmsyndroom bij de kinderen opwekt. Dat de kinderen schuldgevoel krijgen als ze hem niet zijn gang laten gaan.
Dat R 300 minderjarige meisje kon misbruiken roept vragen bij me op. Hoe kan in godsnaam iemand als Frank R. zijn gang zo gaan? Waar waren de ouders en de leraren? Waarom wist niemand het en waarom kon niemand het hinderen? Waar haalden die meisjes de tijd vandaan om soms grote afstanden te reizen en van huis te gaan. 
Denkt iedereen dat de kinderen in deze tijd sneller volwassen zijn en hun eigengang mogen gaan? Er zijn nog steeds misbruikte minderjarige meisjes die geen aangiftes willen doen tegen R. Waarom? 
Dat de meisjes zo gemanipuleerd werden dat ze van hem gingen houden en seks met hem bedreven terwijl hij tegen hen had gelogen over zijn leeftijd en dat hij hun opa en op zijn minst hun vader kon zijn is niet alleen verbazingwekkend maar zeer onthutsend.  
Ik kan dan niets van het besluit van de psychiatrische klinieken begrijpen die dat uitzonderlijk geval niet willen in behandeling nemen en bestuderen. Is dat een medische misgrijp? 
 
Waarschijnlijk, lopen de kinderen die door Robert M. misbruikt werden geen trauma's op omdat ze, ivm hun leeftijd van 0-2 jaar, niets konden onthouden maar dat kan, denk ik, niet gezegd worden van de slachtoffers van Frank R.