21. nov, 2014

Pesten is een zwakte en laf

Buiten hoorde je de koude wind met zwepen slaan. Binnen was het warm en stil. De stem van de leraar was monotoon, slaapverwekkend. Ik wilde niet in slaap vallen en keek om me heen. Geen leerling luisterde. De leerlingen die niet sliepen zaten tekeningen te maken of te dagdromen. Tijdens de adempauzes van de leraar die soms lang duurden was het muisstil in de klas. Ik haalde mijn zakdoekje uit mijn broekzak en snuitte mijn neus leeg, heel hard. De klas werd meteen wakker met alle consequenties van dien. De ene begon te kuchen, de ander geluiden maken en het werd chaos. De leraar werd boos en schreeuwde: 'wat is dat voor manieren, de ene snuit zijn neus, de ander kucht en jullie luisteren niet. Ik kan niet zo lesgeven.' Hij verliet de leslokaal en een lawine van gelach barste uit.

Het lag niet in mijn karakter om te pesten, nu nog steeds niet. En wat ik toen deed in die leslokaal in Bagdad op mijn viertiende was een spontane actie. Daarna had ik vaker de neiging om iets in die geest te doen maar heb ik het bij de gedachte gelaten. 

Vanmorgen toen ik de krant van de deurmat nam en op de voorpagina las dat 31% van leraren gepest worden, ook door ouders en collega's moest ik terugdenken aan mijn incidentele actie van decennia geleden. Het klinkt onaardig en zelfs in mijn eigen oren bizar als ik schrijf dat bepaalde mensen erom vragen. Soms kom je vreselijk in de verleiding om iets te doen, niet om te pesten om het pesten zelf maar een spontaan ding zoals ik dat deed in die koude ochtend in Bagdad. Dat bepaalde mensen anderen bewust pesten is natuurlijk verwerpelijk, niet mag en moet gestopt worden. Er zouden diverse soorten pesterijen zijn. Wat drijft de ouders van een leerling om de leraar thuis te bellen en hem pesten? Wat zou de leraar gedaan hebben? Met  mijn simpele geest kan ik niet begrijpen dat ouders dat doen. Ik weet dat bepaalde leraren irritant en onrechtvaardig handelen en zelfs de leerlingen pesten maar er moeten toch andere manieren zijn om de problemen van de leerling op te lossen? Tenminste ik ga ervan uit dat het om een leerling gaat. En mijn vader, toen hij hoorde (niet van mij) dat een onderwijzer mij pestte hij ging naar hem en zei:'als je man genoeg bent pest je mijn zoon niet, als je problemen met mij of met mijn politieke idealen hebt kan je het direct met mij oplossen. Wees dan een man, pest mijn zoon niet meer en anders krijg je geen tijd om je spijt te betuigen.' Hierna kreeg ik geen last van die onderwijzer. Dat was in een dorp waar mensen met geweren in de hand en pistolen om hun midden door de straten liepen.

Of dat een goede methode was weet ik niet maar mensen die bewust anderen pesten zijn bang, eigenlijk lafaards en via pesterijen trachten ze hun angst te verbergen. Want elk fatsoenlijk mens kan niet van de pijn van de anderen genieten.