25. jun, 2015

Keuze van Koerden: "gematigde" onderdrukker of extreem slechte onderdrukker!

Ik weet dat het denken van een ieder niet meestal met de realiteit kan overeenkomen maar ik kan het steeds niet geloven dat mensen, anno 2015, zich verbeelden dat ze niet tot heden behoren maar tot zeven eeuwen geleden. Het zal niet erg zijn dat ze dat denken en wat mij betreft mogen ze lekker in die tijd van eeuwen geleden leven en doen wat hun hartje begeert als ze maar geen slachtoffers maken. Als ze niet de hele mensheid terug willen dringen naar die tijd en de gedachten van die tijd. Elke keer als ik de kleeddracht van de extreme islamitische strijders zie word ik bevangen door ongeloof. Mijn simpele geest kan zich niet voorstellen dat mensen in deze moderne tijd alle ontwikkelingen en de vooruitgang die de mensheid bereikt heeft willen vernietigen. En waarom? Kan iemand me het willen vertellen? Komt dit uit pure haat? Komt het uit pure jaloezie? Of zijn die mensen puur uit het kwaad geboren?
Stel dat alle landen van de wereld tegen die moslimextremisten zeggen: 'Jullie krijgen je zin. We gaan allemaal moslim worden volgens jullie regels.' En stel dat de hele wereld zich werpt aan de regels van de extremistische islam die ISIS, Al-Nusra, Al-Kaida en andere groeperingen willen. Wat gaat dan gebeuren? Gaan ze niet onderling twisten? Gaan ze niet elkaar afmaken? En stel dat die groeperingen zich uiteindelijk verenigen in één, laten we zeggen, in ISIS en dat de Khalifa Al-Bagdadi de macht over de hele wereld heeft. Wat gaat hij doen? Wat gaat hij de rest van de wereld bevelen? Als hij terug wil naar de tijd van de profeet en de wereld naar die tijd wil brengen betekent dat alles wat na die tijd gekomen is moet vernietig worden. Dan heeft in dat geval de machtigste man van de wereld, mijnheer Al-Bagdadi, het geluk. Hij beschikt dan over de kernwapens en kan met een paar knoppen de hele wereld laten ondergaan, behalve de woestijn van Saudi-Arabië. Behalve Mekka en Madina. En wat dan? Opnieuw beginnen? Gaat een van zijn zonen in opstand komen? Gaat die veranderingen en de zogenaamd verbeteringen brengen aan wat de Khalifa doet, net als de opvolgers van de profeet deden? De mens bestaat uit de strijd, de oneindigheid en dat vormt de harmonie en tegelijk het bestaan, de recht van het bestaan dat vurig blijft, dat zielen kost. Of dat rechtvaardig is heb ik geen waardeoordeel maar dat is een wet van de natuur en die kunnen we niet veranderen. Zelfs de ijstijd heeft de natuur niet veranderd laat slaat dat de mens dat kan.
Wees gerust, het komt niet zo ver. De grote en kleine machten van de wereld en vooral in het Midden-Oosten zijn die strijd, dat extreme geweld meer dan zat, moe. Niet omdat ze dat niet willen dat er onrust op de wereld blijft maar het neemt extreme proporties aan dat hun macht begint te dreigen. Meer dan zestig miljoen vluchtelingen. De onrust en het geweld dat naar andere delen van de wereld kan overslaan en de onvoorspelbaarheid die de strijd met zich meebrengt.
Is de wereld in de war? Soms zijn kleine lichtjes in het duisternis. Een paar maanden geleden waren de extremisten in het Midden-Oosten zo sterk dat ze dreigden zelfs naar Europa en Amerika te komen. Die dreigement werden serieus genomen en er kwamen machten bij elkaar en vormden een front tegen de extremisten. Ze belegden vergaderingen en de enige die de terroristen konden verslaan hebben ze niet uitgenodigd: de Koerden. De enige die echt weerstand tegen dat extreme geweld boden waren de Koerden, die aanvankelijk dreigden onder de voeten te lopen. Maar ze hebben weerstand geboden, vochten met passie en geloof in eigen kunnen. Een paar maanden geleden haalden de Koerden, heel moeilijk, de adem op toen ze hun stad Kobani, het symbool van de strijd, op de extremisten veroverden. De stad was bijna met de gerond gelijk geworden maar de eer en de vechtlust zegevierde en dat was een symbolische klap voor de extremisten. Ze hadden zich vergist in de taaiheid van de Koerden. De taaiheid van het verdedigen. Daar zijn de Koerden bekend om. Al duizenden jaren verdedigen ze, met vallen en opstaan, hun grondgebied. Hun grondgebied, hun Koerdistan, dat verscheurd en bezet door andere landen en nationaliteiten. By the way, de Koerden hebben nooit de ambities gehad de landen van anderen te bezetten (volgens de niet afgesproken wereldregel) en dus de schlemiel van de regio blijven, altijd bezet blijven en niets anders kunnen dan, wanneer het moet, zichzelf verdedigen.
Nu, nog steeds, zijn de Koerden het grootste volk op aarde dat niet haar eigen grenzen, eigen vlag en eigen regering heeft. Dat zuid-Koerdistan (een deel van Irak) een regionale regering heeft wil niets zeggen. Ze kunnen in de toekomst weer prooi worden voor de Iraakse regering, met de steun van de hele wereld voorop Amerika en Europa. Ja, zo lang ze niet een onafhankelijk land erkend worden bestaat het gevaar dat ze als een baksteen gaan vallen.
En nu de Koerden in het noorden van Syrië (West Koerdistan) oprukken en bijna het hele Koerdische gebied uit de handen van d extremisten hebben bevrijd staan ze voor een dilemma. Als ze verder oprukken gaan alle islamitische en vooral Arabische landen op hun achter poten staan en steun bieden aan de islamisten. Dat gebeurt nu eigenlijk ook wel. De Koerden in Syrië hebben hun eigen grondgebied veroverd, het grondgebied dat bezet was door Arabieren maar de Arabische media en landen beschuldigen de Koerden van zuiveringen. Niemand vraagt zich af zuiveringen van wat, van wie? De Koerden die schreeuwen dat die mensen in hun huizen mogen blijven, dat ze hulp krijgen en dat ze niets te vrezen hebben vluchten de Arabieren toch. Misschien omdat ze zoveel criminele daden gedaan hebben en van nature die mentaliteit hebben en daarom niet geloven dat de Koerden hen met rust zullen laten. Of doen ze puur uit wraakgevoelens om de Koerden in het kwade daglicht te stellen. En ze weten dat het niet moeilijk is om de Koerden als terroristen te bestempelen. Ja, want Amerika en Europa die aan de ene kant de Koerden helpen de terroristen te bestrijden hadden/hebben blijkbaar andere plannen met de Koerden. Niet dat ze hen de vrijheid gunnen maar ze misbruiken de Koerden om de terreur weg te jagen en als dat doel bereikt is ze (de Koerden) weer in Turkse en Arabische handen te geven(oost Koerdistan zit vast in de handen van Iran). In ieder geval in moslim handen (de onderdrukkers van Koerdistan zijn uitsluitend moslims), moslims die door Amerika en Europa als gematigde moslims worden gezien. En die gematigde moslims hebben in 1937 in het verdrag van Sad-Abad afgesproken om, wanneer het om Koerden gaat, hun geschillen aan de kanten te zetten en de Koerden gezamenlijk te bestrijden. Dat verdrag is getekend door Irak, Turkije en Iran en werd gedoogd door Syrië die ontkende het bestaan van de Koerden in haar eigen land en weigerde de Koerden te registreren of identiteitskaart te geven. Nu, ik deze column aan het afronden is hoor ik dat ISIS strijders via Turkije Kobani zijn aangevallen en er heftige gevechten nu daar plaatsvinden.
En dan is het weer exit en adieu Koerden. De Koerden die voorkomen dat heel Irak onder de voeten van ISIS loopt. De Koerden die voorkomen dat heel Syrië in de handen van ISIS komt. De Koerden die voorkomen dat Erdogan de super president wordt. Iedereen beseft wel dat ze de Koerden misbruiken behalve de Koerden zelf. Maar misschien beseffen de Koerden dat ook wel alleen ze moeten kiezen tussen: slechte onderdrukker en zeer slechte onderdrukker.