10. jul, 2015

Het ligt aan het warme klimaat...

Griekenland heeft nee gezegd. Het volk heeft gesproken. De regering wil geen maatregelen nemen. De diplomatieke wegen zijn uitgesloten. En nu gaat Europa haar troepen mobiliseren. Duizenden tanks, pantservoertuigen en tienduizenden militairen staan klaar om Griekenland van alle kanten aan te vallen. Het wordt verwacht dat binnen enkele dagen, misschien uren, heel Griekenland zich zal overgeven. Rusland zal dat als bezetting noemen, Amerika als bevrijd en China zal wachten tot ze hun stille macht via restaurants en andere Chinese bazaar's gaan vestigen. Turkije zal vanuit de grenzen toe blijven kijken en niets doen. Ze gaan weigeren mee te doen aan een NAVO aanval en beweren dat ze, ondanks de eeuwen oude vijandigheden, geen NAVO land zou aanvallen. Turkije zal wel weer haar grondgebied als corridor gebruiken om de vrijwillers, fanatieken en extremisten de gelegenheid geven naar Griekenland te reizen. Het liedje van Syrië zal zich in Griekenland herhalen. Een burgeroorlog zal aanvankelijk niet ontketend worden. Een deel van de Grieken zal proberen in verzet te komen tegen de Europese bezetting en een andere deel zal collaboreren. Er zullen er zijn die rijk van de oorlog worden en er zullen er zijn die armer van worden. Velen zullen de dood vinden. Er zullen duizenden pagina's geschreven worden. Duizenden vergaderingen georganiseerd worden. Met andere woorden zal Griekenland die ooit de bron van democratie was afglijden naar dictatuur. Als ik me niet vergis dat zou het niet de eerste keer zijn dat het daar een coup gepleegd worden.
Ik begin werkelijk overtuigd te raken dat het klimaat, het weer de basis vormt voor de democratie. Ik weet niet of ooit in een warm land democratie plaats heeft gevonden. (Gaarne wil ik een les krijgen als het zo is) In warme landen heeft bijna altijd een dictatuur geheerst. En het einde van elke dictator is bijna afgrijselijk. Hij komt aan zijn einde door geweld, soms afgrijselijk geweld. Denk aan de recente geschiedenis van afgelopen dertig jaar. De bekende/beruchte dictatoren als Ceausescu van Roemenië die bij zijn arrestatie in de war raakte en wilde bevelen uitgeven tot hij doodgeschoten werd, samen met zijn vrouw en hun lijken als kadavers even blijven liggen. Dat gold voor Saddam Hussein ooit die vijfendertig jaar heerste en dacht dat hij onsterfelijk was. Hij en zijn zonen waren meedogenloze psychopaten die excelleerden in het uitvinden van nieuwe martel- en executies-methodes zoals explosieven aan de lijven van tegenstanders brengen en die met een afstandsbediening tot ontploffing brengen. Maar wat is van hem over? Hij werd gevonden als een rat die zich in een kelder had verstopt en eindigde, hangend, aan de galg. Kadafi die Libië 40 jaar met een harde hand had geregeerd trof nog een gruwelijker eind dan Saddam. Saddam kreeg tenminste (door Amerikaanse druk) een proces en kon zich voor de rechtbank verdedigen maar Kadafi werd afgeslacht, zonder enkele vorm van een rechterlijk proces.
Hoe kouder het klimaat in een land is hoe democratischer dat land. Een dictatuur in de Scandinavische landen is bijna ondenkbaar. Maar het klimaat verandert. De aarde raakt opgewarmd en dat begint in Griekenland. Straks benoemt de Europese machthebber een dictator daar die zal net als andere dictatoren aan zijn einde komen. Maar eerst zal hij voor een vreselijke burgeroorlog zorgen en zal Europa aan de rand van faillissement brengen.