25. aug, 2015

Seks blijft de gedachten van de mens domineren...

De seks domineert de mens. De seks domineert de gedachten van de mens vanaf het eerste bestaan van de mens. Religie, politiek en filosofie zijn niet dienstbaar aan de oorspronkelijke gedachte van de mens: Seks. Alle normen en waarden, alle angsten en straffen die religiën, de politiek, economie en filosofie hebben gemaakt om de mens van de seks te weerhouden is mislukt. Alle oorlogen vanaf het prille begin van de mensheid en tot nu toe zit de seksuele oorzaak stevig in.
Met dit schrijven voeg ik niets nieuws maar het is een bevestiging. Want ik ben geen ontdekker, geen uitvinder en geen voorloper. Vóór mij heeft alles al bestaan tot vervelends toe. Maar waarom schrijf ik hierover? Waarom wil ik dit onder de aandacht brengen zou je je af gaan vragen? Want je bent misschien politiek-correct of religieus-correct en fatsoen-correct opgevoed en je niet van directheid houdt en vooral niet van de waarheid daarin. Ja, de mens is altijd in staat om alles te maskeren, af te dekken om het "politiek-correct, religieus-correct en maatschappij-correct te laten klinken."
Het is niet alleen de massa die meegaat in de (verboden) erotiek en seks om allerlei wegens en correctheden die hierboven genoemde zijn te meiden. De elite van allerlei soorten doet ook mee, misschien geraffineerder of bedeesder. Denk aan denkers als schrijver, politici, geestelijken en noem maar op. Deze beïnvloeden in negatieve en positieve zin de "verboden" erotiek en seksualiteit. Ik wil niet teruggaan naar de hypocrisie van de religie van af het ontstaan ervan, alle hemelse religiën zonder uitzondering. En omdat de man was in staat en had macht en was degene die dingen ontdekte mocht de vrouw iets minder (soms helemaal geen) vrijheid. Maar de vrouw is slimmer dan alle regels en correctheden bij elkaar en kon altijd een weg vinden voor haar "verboden" genot. Ik heb het niet over de massale bezoeken van vrouwen aan Chippendales of het massaal lezen van een "sensueel" boek als 50 tinten grijs lezen. Nee, de vrouwen vormen misschien de meerderheid van de 30.000.000 leden van de onlangs gehackte Canadese datingsite voor vreemdgangers. De vrouw is net als de man wat lusten en genegenheden betreft. Dat ze in het verleden niet veel macht had uit kunnen oefenen bij het maken van religieuze, politieke en andere maatschappelijke wetten en regels wil niet zeggen dat zij indirect invloed heeft gehad. Laten we maar een voorbeeld nemen. De drie grote religiën, jodendom, christendom en islam, hebben getracht de vrouw te sluieren zodat ze minder lustig op mannen zou moeten overkomen. Dat de jodendom en christendom nu iets losser hiermee omgaan heeft te maken met de vrouwenstrijd die ze voor hun rechten, ook de seksuele rechten hebben gedaan. Ook heeft te maken met sommige mannelijke denkers die in de loop der tijd tegen de zogenaamde religieuze en politiek correcte maatschappijen hebben gestreden. Dat de islam nu de vrouwen laat sluieren en hen gescheiden in een moskee houdt onder hem mom dat ze lust opwekt tijdens het gebed bewijst alleen maar dat de mens door seks is geobsedeerd. En het bewijst ook dat het beteugelen van die gedachten alleen maar tot onderdrukking, oorlogen en zelfs armoede kan leiden. Als de geestelijken voor zichzelf en voor de mannen meerdere vrouwen permitteren en dat ze huwelijken van een uur kunnen aansluiten en weer vernietigd verklaren is niet meer dan een soort pleidooi voor vrije seks voor mannen. Maar mannen moeten volgens de religie met vrouwen doen. Ze doen het onder het mom van halal maar het zijn niet meer en niet minder dan vreemdgangers, hoerenlopers en bedriegers.
De mens zal de mens niet zijn als hij/zij zijn/haar egoïsme niet laat gelden maar omdat iedereen een individu is en een mate van egoïsme in zich heeft zal de strijd voortgaan, ruziën en oorlogen blijven komen. Helaas! Maar dat is een menselijke natuurwet...