3. mei, 2016

Verdeel Irak in drie verschillende staten die 11 staatjes bevatten...

Er is geen hoop meer voor de huidige Irak. De hoop is vervlogen om de huidige Iraakse grenzen te handhaven. In werkelijkheid is Irak al in stukjes uitgevallen. Toch blijven de grote machten, vooral Amerika, Europa en de buren van Irak alles er aan doen om dat te voorkomen. Al twee jaar regeert in feite het oude regime van Saddam, onder de naam Islamitische Staat (IS) in de meeste gebieden waar de meerderheid door soennieten wordt bevolkt. Het gebied is groot en loopt van Mosoel in het noorden, langs het hele westelijke gebied dat grenst aan Syrië en Jordanië in het zuiden en het oostelijke gebied nadert tot aan Bagdad. Koerdistan is al vijfentwintig jaar in feite een staat, semi onafhankelijk. Het grondgebied van Koerdistan bestaat voor grootste deel uit bergen en vruchtbare valleien. Het Iraakse gedeelte dat door de Sjiietische meergeld wordt bevolkt begint bij Bagdad tot Basra in het zuiden. Sinds 2005 hebben de Sjiieten officiel de macht, de grootste macht in handen. De premier van Irak is een Sjiiet en de meeste belangrijke ministers behoren tot de Sjiitische partijen. Al een paar jaar is een scheuring getreden tussen de Sjiitische partijen onderling. Ze bestrijden elkaar onderling en kunnen Irak niet heel houden. Ze kunnen geen vuist maken tegen de Koerden en er zijn altijd al conflicten tussen Bagdad en de Koerden en tussen Bagdad en de Soennieten die nu in Mosoel regeren. Maar de Koerden zelf hebben verschillende partijen en er is geen enigheid tussen de drie grootste partijen. Ondanks het feit dat ze samen regeren bestrijden ze elkaar achter de coulissen, erg hard. In afgelopen decennia heerst niet alleen die duidelijke en onduidelijke verdeeldheid maar ook corruptie. Bijna Iedereen is corrupt. Ik zeg 'bijna' voor het geval dat er een eenzame iemand is die voor welke reden dan ook in een van de regerende organen of partijen zit die niet van corruptie houdt of doet. Maar in feite ook die kan niets doen of zeggen tegen de corrupten. Nu een van de Sjiitische leiders die de arme sjiieten achter zich heeft een revolutie aangewakkerd zien we hoe diep Irak verscheurd is. De chaos regeert. Het gevaar van IS die al twee jaar heel Koerdistan dreigt heeft de Koerden praktisch gedwongen de onderlinge verschillen niet te vergroten maar IS eerst bestrijden. De ene Koerdische partij vindt het niet erg als IS successen boekt in het gebied van de andere rivaal. Dat de Koerden en de Iraakse troepen samenwerken is soms noodzaak omdat de Amerikanen ze daartoe dwingen maar in feite willen ze elkaars bloed drinken. Dat is laatst duidelijk geworden. De Sjiitische milities willen, net als IS, Koerdische gebieden gaan veroveren en de macht van Koerden overnemen.
Waarom is dat zo? Het komt door de belangen van de buren. Turkije en Iran vechten hun religieuze geschillen via Irak, via Koerden, via Sjiieten en via Soennieten. Niemand kan de absolute macht krijgen. Dat geldt voor Koerdistan maar ook voor de rest van Irak.
In feite moeten de Sjiitische gebieden in 5 staatjes opgedeeld worden. De soenitische gebieden in drie staatjes en de Koerdische gebieden die nu onder Irak vallen ook in drie verschillende staten namelijk, Dohouk, Sulayani en Erbil. Wanneer dat gerealiseerd kan worden kunnen dan federale Sjiitische staten in het oosten en zuiden van Irak ontstaan. In soenitische gebieden kunnen ook federale staten ontstaan. En in Koerdistan hetzelfde: een land dat bestaat uit drie federale staten die perspectief heeft op nog meer Koerdische staten wanneer de Koerdische gebieden in het huidige Syrië, Turkije en Iran ooit in dezelfde situatie terecht komen, als het nu in Irak is.