1. jul, 2016

Turkije en IS: Sinistere rolverdeling...

In dagblad Trouw staat een "analyse" van Marijn Kruk met de titel: Terreur in Turkije komt van vele kanten. Hij is van mening dat de Koerdische groeperingen en IS, wat terreur betreft in Turkije, een sinistere rolverdeling vormen. De analist wijst op geen enkele wijze naar de achtergronden van waarom het geweld in Turkije plaatsvindt die volgens hem aan de Koerden en IS ligt. Ook analyseert hij niet de rol van Turkije in het oplaaiende geweld.
Ik verwijt noch Trouw voor de publicatie noch Kurk voor de "analyse". Ik vind het eigenlijk geen analyse. Het lijkt alsof een communicatie adviseur van Erdogan Kurk heeft gedicteerd. Het is dus een soort propaganda voor de Turkse regering.
Laat ik maar even de feiten op een rijtje zetten.
De huidige Turkse president Erdogan biedt op 23 november 2011 (toen was hij premier) voor het eerst in de Turkse geschiedenis zijn excuses aan voor de strafcampagne die het Turkse leger tegen de Koerden organiseerden, in provincie Dersim in 1938. Hiermee erkent hij, impliciet, dat zijn Turkse voorgangers misdaden zijn begaan tegen de Koerdische bevolking. De misdaden die de hoogste piek kende na het oprichten van de moderne Turkije onder Kemal Ataturk. Hoe ironisch het ook mag klikken kon Ataturk met de hulp van Koerden, zijn republiek in 1923 stichten. Maar na dat hij stevig aan de macht zat ontkende hij dat er andere volkeren in Turkije leven behalve Turken zelf en hij zei wanneer iemand zich niet als Turk voelt mag hij het land verlaten. Hierna begon het ene opstand van de Koerden na het andere. En al die opstanden werden met harde hand neergeslagen. De strafcampagne van 1938 waarvoor Erdogan zijn excuus in 2011 biedt wordt als volgt beschrijven: 'Toen de Turkse troepen de jacht openden op de rebellerende stammen, vochten de mannen in de strijd. De vrouwen en kinderen verstopten zichzelf in diepe grotten. Duizenden van deze vrouwen en kinderen zijn verdwenen, omdat het leger de ingang van de grotten dichtmaakte. Deze grotten werden gemarkeerd met nummers op de militaire kaarten van het gebied. Bij de ingangen van andere grotten stak het leger vuren aan om de mensen binnen in de grotten te laten stikken. De weerloze vrouwen en kinderen zaten als ratten in de val. Degenen die probeerde te ontsnappen uit de grotten werden doodgemaakt met bajonetten. Een groot deel van de vrouwen en meisjes gooide zichzelf van de hoge kliffen om niet in de handen te vallen van de Turken. Hierdoor verdronken zij in de Munzur.'*
Maar premier Erdogan wordt later president en maakt de rol van de president die tot nog toe ceremonieel was tot de belangrijkste ambt. Hij wilde verder zijn ambt als president sterker maken en wilde super president worden. Maar helaas voor hem is dat mislukt. Hij kan niet de vereiste meerderheid behalen tijdens de verkiezingen van juni 2015. Hij geeft de schuld van het mislukken van zijn droom aan de Koerden en beveelt zijn leger om ze een harde les te leren. Hij breekt het wapenbestand met de Koerden af en valt hun dorpen en steden aan. Er vallen honderden doden en er worden complete wijken in steden als Cizre en Diyatbakir vernietigd. Die aanvallen woeden nog steeds.
Erdogan wilde de stemmen van Koerden winnen, hen gebruiken voor zijn eigen belang, door hen bepaalde culturele vrijheden te geven. Maar dezelfde Erdogan was diegene die bijna een jaar vóór de verkiezingen van juni 2015 die opgetogen aankondigde dat de Koerdische stad Kobani (Syrië) in de handen van IS zou gaan vallen. Terwijl IS troepen driekwart van de stad hadden bezet en de hele wereld schreeuwde en smeekte Erdogan om de Koerden tegen de IS terroristen te helpen keken zijn Turkse militairen passief vanuit hun tanks en wachtten op de val van Koerden. In die tijd liet Turkije dagelijks honderden geradicaliseerde moslims op haar grondgebied aankomen en naar Syrië reizen. Turkije hielp IS met logistiek en behandelde hun gewonden in de Turkse ziekenhuizen.
Waarom hielp Turkije (helpt nog steeds) de extreme moslimgroeperingen om Koerdische grondgebied te bezetten? Is dat geen terreur? Is dat geen sinistere rolverdeling tussen Turkije en moslimextremisten?
En wat doen de Koerdische partijen en organisatie? Ze komen in opstand, houden zich schuil in eigen bergen en wanneer de Turkse aanvallen heftiger worden en honderden strijders vermoorden proberen ze een aanslag te plegen. Niet op de burgerdoelen maar op militairen en politie. En de twee grootste aanslagen van Ankara en Suruc waar vele tientallen doden vielen waren niet het werk van de Koerden maar van IS die de feestvierende linkse Turken en Koerden vermoorden. Is dat geen sinistere rolverdeling tussen Turkije en IS?
En IS extremisten, wie zijn dat? Zijn ze geen mengsel van extreme psychopaten en moordenaars die proberen te vernietigen? Wat doen ze in dat gebied en waarom willen ze de beschaving vernietigen? En de landen, zoals Turkije, die hen helpen is dat dan geen sinistere betrokkenheid?
En als gevolg van deze sinistere betrokkenheid zien de toeristen het gevaar loeren en dan blijven ze weg, ver weg van Turkije. Ze worden straks spoorloos, in Turkije.

* Marianne van Exel in IsGeschiedenis.