15. jan, 2017

Adieu Barak Hussein Obama

Twee portretten van Obama staan naast elkaar afgedrukt (bron: dagblad Trouw). Op het portret dat links geplaatst is zie een jonge man met een hoopvolle vitale en gelukkige blik in de ogen. De haren zijn kort en zwart. Er is geen spoor van rimpels te bekennen. Het tweede portret ziet Obama als een neergeslagen oude man, grijs gerimpeld zonder enkele spoor van hoop of geluk. Het lijkt als of die twee portretten van vader en zoon zijn met een leeftijdverschil van een kwarteeuw. Maar het zijn geen vader en zoon. Het is één en dezelfde persoon die in werkelijkheid slechts acht jaar ouder geworden. Die acht jaren heeft hij niet gebracht als een bedelaar, een junk of een dakloze. De man was in die achtjaar de machtigste man van de wereld. Je zag hem achtjaar plezier hebben, zingen lachen en speeches houden, heel veel indrukwekkende speeches houden. Je zag hem in vliegtuigen stappen, handen van wereldleiders schudden. Je zag hem meestal als een gelukkig man, dat leek in iedere geval. Je zag hem natuurlijk ook droevig zingen, je zag hem af en toe een traantje pikken. Je zag hem dansen. 

Waarom is hij dan in die achtjaar zo ouder geworden. Natuurlijk is elk portret een momentopname maar die rimpels, de grijze haren en het diepe verdriet kunnen niet van een momentopname zijn. Zou Obama spijt hebben dat hij achtjaar de president van Amerika was of heeft hij spijt dat hij moet vertrekken? Denkt hij dat hij geen goed gebruik heeft gemaakt van zijn positie, was hij niet machtig genoeg, werd hij als een marionet gebruikt door onzichtbare mannen en vrouwen.
Op 20 januari 2017 is hij definitief geen president meer. Als hij met zijn vrouw naar bed gaat dan gaat hij niet met de first-lady van verenigd Amerika seks hebben maar met een gewone vrouw. Zou dat anders voelen en smaken? Hij heeft in het openbaar zijn afhankelijkheid van zijn vrouw getoond, haar gesmeekt bijna om hem lief te hebben en de first-lady zat lekker er van te genieten en misschien wel stiekem in haar vuist te lachen maar of zij met die gerimpelde, grijze, neergeslagen man die ook nog geen president meer is zou "net zo veel" van hem blijven houden weet ik niet. Nee, je weet het nooit. Ieder mens is uniek en bij sommige vrouwen is niet alleen de macht erotiseert maar juist de onmacht en onderdanigheid. Wie weet misschien worden de rollen over 4 of 8 jaar omgedraaid.
We zullen zien....