28. apr, 2017

Koerden worden altijd genaaid!

Dat Amerika en Rusland de Koerden voor de zoveelste keer in de steek laten, na dat ze hen functioneel gebruiken, wil niet zeggen dat Amerika en Rusland hun vrienden in de steek laten. Beter gezegd Amerika en Rusland laten hun eigen belangen niet in de steek, nooit en daar mee is alles gezegd.
In de afgelopen twee jaar hebben Amerika en Rusland de Koerden van Rojava (West Koerdistan, Syrië) gesteund met wapens en adviezen omdat zij effectief zijn in het bestrijden van ISIS. Ik hoef niet uit te leggen wie en wat ISIS is. Want officiel vechten alle landen van de wereld tegen ISIS maar laat ik me beperken tot de betrokken landen die tegen ISIS vechten en min of meer een coalitie vormen.
1. De Iraakse regering vecht tegen ISIS want ISIS heeft veel Iraaks grondgebied bezet en houdt Mosel als een van de drie grootste steden van Irak in haar grijp. Hierbij krijgt de Iraakse krijgsmacht Amerikaanse en geallieerde steun van uit de lucht en op de grond.
2. De regionale Koerdische regering in Zuid-Koerdistan (Officieel Noord-Irak) vecht in een lengte van 1000km front tegen ISIS die delen van Koerdistan hebben veroverd, etnische zuiveringen uitgevoerd en nog steeds duizenden vrouwen in gijzeling houdt. Amerika en de geallieerden helpen de Koerden vooral met wapens die lengte tijd via de officiële Iraakse kanalen moest komen. Ook vanuit de lucht werden de Koerden geholpen.
3. De Syrische regering van Assad bestrijdt ISIS met man en macht omdat ISIS grote delen van Syrië bezet houdt, haar hoofdkwartier in de stad Raqqa plaatst en noemt het de hoofdstad van het Kalifaat. Syrië wordt gesteund door Rusland met wapens maar ook met grote Russische lucht- en landmacht.
4. De zelf uitgeroepen Koerdische Federale kantons en de diverse Koerdische legereenheden in Rojava in West-Koerdistan (noord Syrië) zijn de meest effectieve strijders tegen ISIS en ze staan op het punt om de hoofdstad van ISIS te bevrijden. Amerika en Rusland zijn gecharmeerd van de vechtkracht van de Koerden en steunen ze met wapens en advies.
5. Turkije, een NAVO lid, vecht officiel (met name op papier) tegen ISIS om de steun van NAVO te blijven krijgen. Wat Turkije in feite doet is het uitschakelen van Koerdische eenheden in Syrië en in Turkije. De laatste dagen bombarderen ze zelfs van uit de lucht de Koerdische troepen (binnen de Syrische grenzen) en daarbij maken ze ISIS sterk. Turkije laat haar vrienden niet in de steek...
Amerika en Rusland laten de Turken hun gang gaan. Er wordt zelfs beweerd dat die bombardementen de goedkeuring van Amerika en Rusland heeft. Maar dat er een aantal Amerikaanse militaire adviseurs door die bombardementen omkwamen had Amerika geen rekening gehouden en probeert dus dat nieuws niet in het openbaar te laten verschijnen. Ze doet nu zogenaamd een onderzoek naar de toedracht. Wat is dat het echte doel van Amerika?
Blijkbaar worden de belangen van Amerika en Rusland beter door Erdogan en zijn Turkse staat behartigt dan door Koerden die nog onderling niet eens kunnen worden over de toekomst van hun land(en).
Koerden zitten niet alleen moeilijk met de bezetters van hun land(en) te weten Turkije, Irak, Syrië en Iran maar ze zijn ook nog onderling dubbel verdeeld. Om een voorbeeld te noemen. De Iraakse Koerdische partijen zijn niet alleen onderling verdeel over hoe ze moeten omgaan met de toekomst van hun land (Zuid-Koerdistan) dat nog een deel vormt van Irak maar ook verschillen van gedachten met andere Koerdische partijen in de andere landen die de andere delen van Koerdistan bezetten. Soms staan ze lijnrecht tegenover elkaar en bestrijden elkaar.
Ik zie helaas geen rooskleurige toekomst voor Koerden en dat is met name omdat ze onderling heel ver uit elkaar liggen. Hun vijanden, de bezetters van hun landen, zijn slimmer dan zij en kunnen helaas de grote machten als Amerika , Rusland en Europa tegen de Koerden manipuleren.
Straks als de Koerden iedereen hebben geholpen om ISIS te verdrijven moeten ze met grotere machten gaan vechten die de legitimiteit hebben om hen te bestrijden. De wereld zou die strijden dan als interne aangelegenheden beschouwen. En de Koerden gaan weer vanaf 0 beginnen. En de gezegde 'De Koerden hebben geen vrienden maar alleen hun bergen.' Zal weer van toepassing zijn.


S