23. sep, 2017

Drie rake uitspraken

De verenigde naties (VN) hebben unaniem gestemd tegen het Koerdische referendum voor de onafhankelijkheid van zuid-Koerdistan, beter bekend als Iraks-Koerdistan. De meerderheid van de wereld zou dat terecht vinden omdat hun vertegenwoordigers in VN vertegenwoordigen de meerderheid. 

De omringende landen: Iran, Turkije, Syrië en Irak zelf zijn niet alleen tegen het referendum maar dreigen zelfs met geweld in te grijpen. 

Waarom gunt de wereld de Koerden geen vrijheid? Vormen de Koerden gevaar voor de wereldorde of zijn ze juist de goede krijgers die het grote kwaad van ISIS wisten te breken en daarmee de wereld beschermd hebben.

Is de wereld gek geworden of zijn er bepaalde belangen die belangrijker zijn dan de rechten van een vreedzaam volk dat voor de wereld opkomt en niets meer opeist dan in vrijheid, op eigen grond, te leven? 

Ja, men gaat er vanuit dat de belangen van Turkije van Iran, van Irak en van Syrië in het geding zullen komen als de Koerden hun eigen staat hebben. Waarom denkt de wereld zo, de grote en kleine machten in de VN? Waarop baseren ze dat? 

Ja, ik weet het, u weet het ook. De landen die de Koerdische gebieden bezetten willen niet dat de Koerden een vorm van vrijheid krijgen. Ze gaan er vanuit dat de grenzen die in 1916 in het verdrag van Sykes-Picot vastgelegd zijn moeten gehandhaafd blijven. Het verdrag van Sykes--Picot is genoemd naar de ministers van buitenlandse van GB en Frankrijk die het midden-oosten in hun beheer hadden en de landen daar onderling deelden, verdeelden. Nu na ruim honderd jaar later, na dat ze in feite weten beseffen dat het een fout om een vreedzaam volk op te delen en onder barbaarse regimes te plaatsen (dat denk ik tenminste omdat Frankrijk en delen van GB werden bezet, in de WOII) blijven ze volharden om die foute grenzen die miljoenen het leven koste te handhaven. 

Is dat niet schandalig? Waarom moeten tientallen miljoenen Koerden door Turkse regeringen geterroriseerd worden? Is dat omdat de Koerden hun vrijheid op hun eigen grondgebied willen? Waarom worden Koerdische organisatie die opkomen voor hun vrijheid terroristen worden genoemd? Ik begrijp het want de Nederlandse verzetsorganisatie in de WOII was ook in de ogen van Nazi-Duitsland terroristen. Maar Nazi-Duitsland is verleden tijd en Turkije, Iran, Irak en Syrië zijn, nu, voor Koerden de Nazi-Duitsland van toen. 

Omdat ik de realiteit van de wereld landen omtrent de Koerden niet begrijp vlucht ik in bepaalde uitspraken om mezelf en de Koerden moed te geven. 

Drie uitspraken van de Noorse toneelschrijver Ibsen zijn hier van toepassing. Hopelijk dat ze de Koerden de juiste kracht geven om vol te houden en de weg van de vrijheid niet te verlaten. Want ik heb de hoop verloren op de goedheid van de wereld, zeker jegens de vreedzame Koerden die nog nooit een centimeter van andermans land hebben bezet.