25. jan, 2018

Openbrief aan Halbe Zijlstra

Beste Minister Halbe Zijlstra van Buitenlandse Zaken, ik lees dat u 'zeker grond' ziet voor de huidige Turkse militaire aanval in Syrië waarmee Turkije probeert het Koerdische grondgebied daar op eigen bevolking, te veroveren. U bent van mening dat Turkije mag zich verdedigen. Natuurlijk, dat is logisch. Als NAVO bondgenoot heb je dat recht. Maar of de Koerdisch Syrische milities en bevolking een gevaar vormen voor (één) van de NAVO landen is zeer de vraag. Zij vechten al jaren tegen de terroristen van ISIS. De Syrische Koerden vechten zij aan zij met bondgenoot Amerika, de “baas” van NAVO. 

Bent u dan niet bang, als u zo een uitspraak doet, dat u uw zelf niet geloofwaardig maakt. Want het is tricky wanneer u president Erdogan op zijn woord gelooft? Misschien zegt u: ‘Ach, ik ben nieuw als minister en ik mag fouten maken’. Ja, u bent sinds kort minister en u kent blijkbaar de heer Erdogan nog niet, althans niet genoeg om hem wel of niet te geloven. 

President Erdogan kondigt heel veel en vaak onwaarheden. Ik zal maar een uitspraak van de heer Erdogan onder uw aandacht brengen. Vorig jaar beschuldigde Erdogan Nederland ervan fascistisch te zijn, nadat Nederland zijn minister van Buitenlandse Zaken Mevlüt Cavusoglu de toegang had geweigerd. Erdogan zei letterlijk het volgende: ‘Jullie kunnen de vliegreis van onze minister van Buitenlandse Zaken zoveel verhinderen als jullie wensen: Maar wacht maar af, hoeveel van jullie vluchten vanaf nu Turkije binnenkomen. Jullie hebben geen benul van diplomatie of politiek. Jullie zijn opvolgers van de nazi’s. Jullie zijn fascisten.” 

Erdogan heeft zijn land veranderd in een islamo-fascistoïde staat en maakt voorwaartse stappen om de Hitler van het Midden-Oosten te worden. Dat is niet vreemd want Erdogan is de president van Turkije, het land dat zich destijds (de tweede wereldoorlog) met de nazi’s had verbonden. Het was Turkije dat vocht aan de zijde van Hitler. En toch heeft hij het lef om Nederland van nazisme en fascisme te beschuldigen. 

Geachte minister, kunt u beamen dat de president van Turkije een ‘zeker grond’ heeft voor zijn beschuldigingen aan het adres van Nederland? Of wilt u wachten tot u het bewijs wilt zien? Want u wilt het bewijs zien van de aanvallen van de Syrische Koerden op Turkije? En van wie wilt u die bewijzen zien, van Ankara? Dat betekent dat u wacht tot Erdogan zijn doelen met zijn militaire actie heeft bereikt. 

Elke uitspraak van de president van Turkije is ansich een bewijs, het goddelijke bewijs. Zijn woord is wet en wie er tegen spreekt is terrorist en pleegt, Erdogans-lastering, ik bedoel godslastering. Dus als u Erdogan gelooft (dat moet u) dat hij de aanval op Afrin als zelfbescherming begon moet u ook de beschuldigingen van Erdogan aan het adres van Nederland voor waarheid nemen. 

Erdogan heeft Merkel ook van nazisme en facisme beschuldigd maar Duitsland is nu het enige Europese land dat de geloofwaardigheid van Erdogan in zake Koerden in twijfel brengt en wil het in ieder geval onderzoeken. Ik heb niet vernomen dat de Duitse minister van Buiza uw mening deelt over Koerdische agressie vanuit Syrië. Duitsland weet blijkbaar meer van mensen die solliciteren om een Hitler te worden. U bent óf nog erg groen in de politiek zoals Erdogan dat over u en uw collega politici beweerde óf u durft de waarheid niet te zeggen en daarmee verwijst u de rechten van de mensen en het leven van vele Syrische burgers naar de prullenmand van Erdogan.